Polityka prywatnosci

Niniejszy dokumenty stanowi Politykę Prywatności strony internetowej BLACK WAVES FEST oraz sklepu internetowego blackwavesfest.pl. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz o plikach cookies, które są wykorzystywane przez naszą stronę internetową oraz sklep. Poniższa Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich działań wykonywanych przez Administratora w ramach Serwisu, a także w związku z nim.

Kto przetwarza Twoje dane osobowe zebrane za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym?

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Stowarzyszenie COOLTURA, Plac Festiwalu Muzyki Rockowej 1, 63-200 Jarocin
Jak możesz się z nami skontaktować w sprawach dotyczących Twoich danych osobowych?
Wysyłając do nas e-mail pod adres: black.waves.fest@gmail.com, lub pisemnie na wskazany wyżej adres, z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Jeśli chcesz skorzystać z naszej oferty, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych i firmowych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe zawarte w formularzach, ponieważ są one nam potrzebne po to, aby:

 1. móc przygotować dla Ciebie ofertę handlową towarów i/lub usług oferowanych przez moją firmę (w szczególności zgodnie z art. 66 Kodeksu cywilnego),
 2. móc z Tobą zawrzeć i wykonać umowę sprzedaży Produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu (w szczególności zgodnie z art. 535 Kodeksu cywilnego),
 3. móc dostarczyć Ci kupiony Produkt,
 4. mieć możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu wykonania umowy sprzedaży (w szczególności zgodnie z art. 554 Kodeksu cywilnego),
 5. informować Cię o aktualnych promocjach i ofertach, i/lub przekazywać Ci informacje handlowe, jeżeli wyrazisz na to dodatkową zgodę (w szczególności zgodniez art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

Dlaczego prosimy Cię o podanie mi swoich danych osobowych?

Podanie nam Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. Jeżeli odmówisz podania nam swoich danych osobowych zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży, nie będzie możliwe.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres wykonywania umowy sprzedaży, a także:

 1. przez okres jednego miesiąca od dnia wysłania przygotowanej dla Ciebie oferty handlowej towarów i/lub usług (zgodnie z art. 66 § 2 Kodeksu cywilnego),
 2. przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zawarcie umowy sprzedaży, ponieważ mam taki obowiązek na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 3. do czasu wykonania przez Ciebie wszystkich zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży, dla celu dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu jej wykonania,

Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?

Mamy prawo przekazać Twoje dane osobowe firmom / podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi związane z realizacją umowy sprzedaży, w szczególności w zakresie komunikacji z Klientem, dostarczenia zakupionego Produktu, wystawienia i dostarczenia faktur/-y oraz dokumentacji powstałej w ramach realizacji umowy sprzedaży, świadczenia usług prawnych w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu wykonania umowy sprzedaży, pro-wadzenia działań marketingowych i promocyjnych, świadczenia usług hostingowych. Twoje dane mogą być przekazywane, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce.

Czy możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Tak. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu informowania Ciebie o aktualnych promocjach i ofertach, i/lub przekazywania Ci informacji handlowych, masz prawo do cofnięcia każdej z tych zgód w dowolnym momencie. Możesz odwołać każdą ze zgód w następujący sposób:

 1. wysyłając do nas e-mail pod adres: black.waves.fest@gmail.com,
 2. lub pisemnie na adres mojej firmy z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych?

Masz prawo żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz że przetwarzamy Twoje dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.

Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa (zwłaszcza z RODO), w tym stosujemy szyfrowanie połącze-nia za pomocą certyfikatu SSL.

Profilowanie

W Serwisie nie dokonujemy profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje wywołujące wobec Ciebie skutki prawne lub wpływające na Ciebie w podobnie istotny spo-sób.

Pliki cookies („ciasteczka”)

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.). W naszym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
  • statystycznym co pozwala nam rozwijać Serwis, a zwłaszcza świadczone Usługi,
 • udostępniania funkcji Serwisu, w tym możliwości korzystania z naszych Usług,
 • prawidłowego, a także sprawniejszego tj. szybszego i łatwiejszego dla użytkownika, działania SERWISU.

Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. Korzystając z odpo-wiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies lub bloko-wać wykorzystanie plików cookies w przyszłości. Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. W naszym Serwisie wykorzystujemy dwa rodzaje ciasteczek tj.:

 • sesyjne – pozostające na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z Serwisu,
 • nstałe – pozostające na Twoim urządzeniu tak długo jak jest ustawiony dla nich czas życia lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.